Darbo užmokestis

2018 m. Šilutės kamerinio dramos teatro IV ketv Bruto VDU ataskaita

2018 m. Šilutės kamerinio dramos teatro III ketv.Bruto VDU ataskaita

2018 m. Šilutės kamerinio dramos teatro II ketv. darbo užmokesčio vidurkiai.pdf

Šilutės kamerinis dramos teatras, 177420039
(Įstaigos pavadinimas, kodas)

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2018 m. balandžio 12 d.

 

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 1 ketvirtis 2017 m.
1 Aktorius 4,00 543,71 696,79
2 Direktorius 1,00 1019,63 969,03
3 Režisierius 1,00 765,24 722,65
4 Ūkio dalies vedėjas - apšvietėjas 1,50 155,88 502,96