Apie mus

ĮKŪRIMO DATA IR STATUSAS. Šilutės kamerinis dramos teatras savo istoriją skaičiuoja nuo 1945 metų lapkričio mėnesio, kai buvo atidaryti Šilutės apskrities kultūros namai.

Prasidėjęs nuo dramos būrelio teatras vėliau pelnė liaudies teatro, miesto teatro vardus.  Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu (1991 m.) Liaudies teatras tampa įstaiga - Šilutės teatru, 2001m. gegužės 31 d. biudžetinė įstaiga Šilutės teatras reorganizuojama į tokio pat pavadinimo viešąją įstaigą, o 2005 metais Kultūros ministro įsakymu Šilutės teatras pripažintas profesionaliu teatru. Tais pačiais metais Šilutės rajono savivaldybės sprendimu teatras pavadintas Šilutės kameriniu dramos teatru. 2010 m. teatras vėl tampa biudžetine įstaiga.

 Šilutės teatras                       

Šilutės teatro kolektyvas 1999 m.

KŪRYBINĖ GRUPĖ IR TEATRO VADOVAI. Daugiau nei pusę amžiaus gyvuojančiame Šilutės teatre režisieriais dirbo Jonas Dedurkevičius, Magdalena Chomičienė, Antanas Milinis, nuo 1985 m. teatre dirbo Monika Plėvytė, Sergejus Paciukas.  Įkūrus įstaigą teatre įsidarbina ir dirba profesionalūs, talentingi aktoriai Vygantas Paldauskas, Alma Rimkevičiūtė, Vytautas Bartuška, kurį laiką čia dirbo aktorius ir režisierius Albinas Keleris, aktorės Aina Čekanavičienė, Daiva Plikšnienė, Lina Rastokaitė-Siaurusevičienė ir kt. Iki 2019 m. spalio mėn. teatro režisierius – Sergėjus Paciukas. Teatro vadovai - Monika Plėvytė, Sergėjus Paciukas, Edita Grinčinaitienė, Ramunė Kiniulytė.

Šilutės teatras           Šilutės teatras     Šilutės teatras

Monika Plėvytė - Thomson          Sergėjus Paciukas                              Edita Grinčinaitienė  

TRUMPA VEIKLOS APŽVALGA (1945-1989) . Pirmasis kultūros namų direktorius Jonas Dedurkevičius subūrė dramos ratelį. Pirmieji aktoriai: Kostė Gedmintienė, Magdalena Chomičienė, Bronė Zinkevičienė, Pranas Jankauskas, Tadas Jokubavičius, Jonas Kazlauskas, Jonas Dedurkevičius. Dramos ratelis pastatė komedijas “Kilnūs svečiai” (1945), “Gyvieji nabašnikai” (1946). Vadovais dirbo Jonas Dedurkevičius (1946-1950, 1952-1955) arba Magdalena Chomičienė, o kartais ir abu kartu. Pastatyti spektakliai “Vėliava”, “Plačiuoju vieškeliu”, kt.

1956 m. kolektyvui vadovavo Egidijus Bačiulis, o 1957 m. – kartu su Magdalena Chomičiene. Pastatyti spektakliai N. Gogolio “Vedybos”, J. Baltušio “Gieda gaideliai”, kt. Dramos kolektyvui ėmus vadovauti Magdalenai Chomičienei (1958-1967), kolektyvą sudarė 18 aktorių. Pastatyti spektakliai A. Ostrovskio “Ne visada katinui Užgavėnės”, J. Dovydaičio “Garbės lenta” ir kt.

1961rugsėjo 2 d. dramos teatro kolektyvui, jungiančiam 26 aktorius-mėgėjus, suteiktas Liaudies teatro vardas. Ta proga parodyta 6 dalių A. Arbuzovo pjesė “Tai buvo Irkutske”. Liaudies teatre pastatyti spektakliai “Laimingo kelio Tau, žvali jaunyste”, M. Svetlovo “Po dvidešimties metų” ir kt.

1968 -1976 m. teatrui vadovavo Antanas Milinis, kuris buvo ir teatro režisierius. Žiūrovai išvydo A. Baltakio ir Just. Marcinkevičiaus poezijos spektaklį “Kasdienybė – mūsų mūšio laukas”, A. Volodino “Fabriko mergiotė”, S. Štoko “Dieviškoji komedija” (1970), poezijos spektaklį “Priešakinė linija” (1972) pagal A. Baltušio ir Just. Marcinkevičiaus eiles, Dž. Osborno “Atsigręžk rūstybėje” (1974). Už pastarąjį spektaklį liaudies teatrų konkurse Telšiuose kolektyvas pelnė laureato vardą.

Respublikiniame Liaudies teatrų festivalyje (Jurbarke) šilutiškių parodytas J. Korčiako spektaklis “Karalius Motiejukas pirmasis” pelnė 4 diplomus: “Už originalią režisūrą” (Monika Plėvytė, Sergėjus Paciukas), “Už gerą vaidybą” (akt. Ilona Limbaitė, Gintaras Damanskas), “Už funkcionalią scenografiją” (Daina Stulgaitytė). Žiūrovai matė J. Marcinkevičiaus “Keistuolių akademiją” (1988), “Erelnyčią”  (1989).

SĄJŪDIS IR ŠILUTĖS TEATRAS. Šilutės teatro istorija unikali ir neatsiejama nuo Atgimimo istorijos, būtent čia 1988 m. rugpjūčio 25-ąją susibūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kurios aktyvūs nariai buvo teatralai Sergejus Paciukas ir Monika Plėvytė.

KŪRYBINIS BENDRADARBIAVIMAS. Visus tuos dešimtmečius plėtojama įvairiapusė teatrinė veikla. Šilutiškiai aktyviai kuria patys, bendradarbiaujama su kitų teatrų režisieriais, scenografais ir choreografais. Tuo laikotarpiu Šilutės teatras - nuolatinis Lietuvos ir tarptautinių festivalių dalyvis. Teatras bendradarbiavo su Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities Tilzit teatru. Bendrus projektus su šilutiškiais yra darę Kauno, Panevėžio dramos teatrai, Klaipėdos muzikinio bei dramos teatrų artistai, Pilies teatras, mimas Aleksas Mažonas. Rusų dramaturgo J. Griškoveco pažintis su Lietuva prasidėjo nuo Šilutės.

Šilutės teatras 

Šilutės teatro kolektyvas su kolegomis iš Rusijos, Estijos, Lenkijos. 2002 m. festivalio "9 meno dienos" akimirkos.

PASTATYMAI, PREMJEROS. Teatralai dalyvavo “Netradicinio teatro festivalyje” (1991, Panevėžys) su literatūrine kompozicija “Prie įstatymo vartų” pagal F. Kafkos, V. Borcherto, E. Bondo, G. Patacko kūrinius.

Šilutės teatras Spektaklis "Gaidžio teismas" (1997)

Pastatytas V. Demjanenkos monospektaklis “Rudens stiliaus moteris” (aktorė Monika Plėvytė), gavęs Danijos kultūros centro prizą už režisūrą ir vaidybą, K. Ostrausko “Gaidžio teismas” (1997), H. Pinterio “Nebylusis padavėjas”, spektaklis vaikams “Sniego karalienė” (1998), S. Mrožeko “Subnuomininkas” (1998). Tais pat metais įgyvendintas bendras teatro ir mimo A. Mažono projektas “Kas miega, tas nemyli” (2000). 

Šilutės teatras                             Šilutės teatras

Spektaklis vaikams "Sniego karalienė"  (1998, atnaujinta 2014)            Spektaklis "Subnuomininkas" (1998)

Žiūrovai kviečiami į premjerinius spektaklius: F. Frinton “Pietūs vienam”, K. Ostrausko “Valse triste” (2001), “Beždžionių karalius “ pagal U-cen-en kūrinį “Sun-Kun” (2002, atnaujintas 2013), D. Charmso “Optinė apgaulė” (2003), E.E. Schmitt „Smulkūs vedybiniai nusikaltimai“ (2005),   F. Friton „Pietūs vienam arba vienišos moters automobiliukas“ (2006)

Šilutės teatras Spektalis "Pietūs vienam" (2001, atnaujinta 2014).

 

Šilutės teatras

Spektaklis "Beždžionių karalius" (2002, atnaujintas 2013)

Teatro mylėtojams pristatomi spektakliai: „Savų saviausia (2007), A. Kelerio „Paskutinysis iš aistros kamuojamų meilužių“ (2007), spektaklis vaikams pagal E. Ginsberg „Kalėdos kitaip“ (2007), monospektaklis „Pasikalbėkim“ (2008), S. Paciuko „Sankirta su pagrindiniu keliu, arba pasaka apie auksinę žuvelę“  (2008), spektaklis vaikams „Kaip Ežiukas kalėdas sutiko“ (2008), spektaklis pagal G. Grajausko pjesę „Brunonas ir barbarai“ (2009), spektaklis pagal DarioFo „Laisva santuoka“ (2010), monospektaklis pagal DarioFo „I loveyou, Maria“ (2010), monospektaklis pagal Vytauto Mačernio novelę „Tuštybė“ (2011), gatvės spektaklis pagal lietuvių liaudies sakmes „Sugrįžtantis laikas“ (2012), II dalių spektaklis pagal EricElice ir RogerRees pjesę „Antrininkas“ (2013), spektaklis vaikams „Pilnas maišas istorijų“ (2014),  pagal Vytauto Mačernio prozą monospektaklis „Švytis“ (2015), spektaklis pagal D. Charmsą „Mažoji nuodėmė“ (2016).

Šilutės teatras Spektaklis "Optinė apgaulė" (2003)

                                             Spektaklis "Smulkūs vedybiniai nusikaltimai" (2005)  Šilutės teatras

Šilutės teatras Spektaklis vaikams "Savų saviausia" (2007)

 

Šilutės teatras  Šilutės teatras

Spektaklio "Paskutinysis iš aistros kamuojamų meilužių" (2007) akimirkos.

2017 m. minint Šilutėje gimusio garsaus rašytojo Hermano Zudermano 160-ąsias gimimo metines Šilutės kamerinis dramos teatras Hermano Zudermano apysakos „Jonas ir Erdmė“ motyvais pastatė spektaklį „Namo statymas“ (2017),  pagal Vytautės  Žilinskaitės  prozą „Simuliakras“ (2018), komedija pagal S. Bratchovą  „Ekstrasensas“ (2019).

Šilutės teatras Spektaklis "Pasikalbėkim" (2008)

Spektaklis "Brunonas ir barbarai" (2009)  Šilutės teatras

Režisierius Sergėjus Paciukas Kauno dramos teatre 2006 metais stato žiūrovų simpatijas pelniusį spektaklį „Rudens stiliaus moteris“, kuriame vaidino aktorė Daiva Stubraitė. Šilutiškių kūryba buvo pristatoma ir Vilniaus „Domino“ teatre spektakliu „Casting Nr. 1“ (pagal Andrzej Maleszka „Jesiek“ ir Marsha Norman “Labanakt, mama”), muziką jam kūrė Antanas Jasenka, o scenografiją – Marius Jacovskis, kurie puikiai pažįstami Vilniaus žiūrovams.

Spektaklis "I love you, Maria" (2010) Šilutės teatras      Šilutės teatras

 

Šilutės teatras             Šilutės teatras  Spektaklis "Laisva santuoka" (2010)

 

Šilutės teatras Spektaklis "Antrininkas" (2013)

Spektaklius Šilutės teatre statė ir kviestiniai režisieriai - vaikišką spektaklį 2005 m. „Stebuklingoji lazdelė“ pastatė Klaipėdos dramos teatro aktorius ir režisierius Kęstutis Macijauskas. Jo kolegė Ilona Stančikienė 2006 m. pastatė spektaklį vaikams „Sava saviausia“. 2007 m. spektaklį „Paskutinysis iš aistros kamuojamų meilužių“ režisavo Panevėžio Miltinio dramos teatro režisierius ir aktorius A. Keleris. Savo diplominį spektaklį “Vyras ir žmona” (2000) pastatė šilutiškis (dab. Klaipėdos dramos teatro aktorius) Vaidas Jočys.

 

Šilutės teatras

Spektaklis vaikams "Stebuklingoji lazdelė" (2005)

GASTROLĖS. Teatras aktyviai gastroliuoja Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Kelmėje, Alytuje, Ukmergėje, Kretingoje, Šilalėje, Pagėgiuose, Plungėje, Skuode, Marijampolėje, Tauragėje ir kt.

Aktyvios gastrolės yra vykdomos po Šilutės rajoną, aplankant Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio seniūnijas.

GATVĖS KOJŪKŲ VAIDINIMAI. Didžiulio pasisekimo rajone, mieste bei Lietuvoje iki dabar sulaukia vaidinimai „Gandrai“, „Laivai“, „Sugrįžtantis laikas“, „Piemenaitė ir kaminkrėtys“, „Gėlė ir voras“.

Šilutės teatras   Šilutės teatrasŠilutės teatras

Gatvės kojūkų vaidinimų: "Gandrai" (2011), "Piemenaitė ir kaminkrėtys" (2017), "Laivai" (2013)  akimirkos.

PARODOS, FESTIVALIAI. Teatre ilgus metus buvo rengiamos profesionalaus meno parodos (1993, projektas “Zu-Zu”). Pradedami rengti tarptautiniai teatro meno festivaliai (1996), kurių šūkis “Provincija – ne sutemos”. Pirmajame dalyvavo Sankt Peterburgo, Jaunimo, Rusų ir Lietuvos akademinio teatro aktoriai. Teatrą itin garsino festivalis  „9 meno dienos“. Įsimintina premjera įvyko 2003 m. – Šilutės teatre buvo parodyta Šilutės teatro ir jo rengiamo festivalio „9 meno dienos“ užsakyta ir kompozitorius Remigijaus Šileikos sukurta roko misterija pagal Vydūno draminę trilogiją „Amžina ugnis“. Vaidino – Šilutės teatro aktoriai ir Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studentai.    

ŠILUTĖS KAMERINIO DRAMOS TEATRO JAUNIMO STUDIJA. Ji susikūrė dar 2010 m., jos vadovu tapo teatro režisierius Sergėjus Paciukas.  Tais pačiais metais pastatytas spektaklis „Sankirta su pagrindiniu keliu, arba pasaką apie auksinę žuvelę“, kur šalia profesionalių teatro aktorių vaidmenis atliko Jaunimo studijos auklėtiniai: Žilvinas Žymančius, Skirmantė Tutlytė, Simas Trijonis ir kt.  2011 m. Jaunimo studija pripažinta viena iš geriausių šalyje, jiems buvo įteiktas diplomas "Už ryškiausią vizualinį spektaklio sprendimą".   2012 m. balandžio mėn. žiūrovai buvo pakviesti į spektaklį „Žalias nutikimas“. Režisierė Ingrida Lusaitė,  muzikinio takelio autorius Vytautas Bartuška. Vaidino: Žilvinas Žymančius, Skirmantė Tutlytė, Elzė Šveikauskaitė, Simas Trijonis, Adelina Kasnauskaitė. Teatras nuo 2018 m. sėkmingai vėl dirba su jaunimu ir įgyvendina Neformalaus vaikų švietimo programas teatre „Jaunimo studija“.  Vadovas V. Paldauskas, jo asistentai – teatro aktoriai  V. Bartuška ir  A. Rimkevičiūtė – Mockienė.  Studiją lanko vienuolika 14-18 m. Šilutės miesto ir rajono jaunuolių grupė.

Šilutės teatras                           Šilutės teatras

Akimirkos iš su teatro Jaunimo studija pastatyto spektaklio "Sankirta su pagrindiniu keliu arba pasaka apie auksinę žuvelę" (2011)

                     

                     

 

                                  

                              

echo(''); echo('');