2019-05-09

Mono spektaklis "Švytis

2019 m. gegužės 18 d. 20 val.

Mono spektaklis "Švytis"

Pagėgių Martyno Jankaus muziejaus organizuojamų renginių cikle "Muziejų naktys"

( mono spektaklis pagal Vytauto Mačernio proza )

Savo prozos kūriniuose: Aš atnešiau jums saulės patekėjimą  (1939), Ramybės bankas  (1940), Tuštybė  (1942) V. Mačernis daugiau gilinasi ne į realistinę aplinką ar realistines detales, o į filosofinę žmogaus egzistencijos prasmę. V. Mačernis klausė visų klausimų ir ieškojo visų atsakymų šioje žemėje. Pažinimo troškulys buvo jo laimė ir prakeikimas.

Režisierius Sergėjus Paciukas

Muzika, garso dizainas ir  režisierius Antanas Jasenka.

Vaidina Vygantas Paldauskas

Spektaklio trukmė 40 min.

V. Mačernis - vienas pačių reikšmingiausių savo kartos poetų. Gimė 1921m. birželio 5 d. Šarnelėje, netoli Žemaičių Kalvarijos. 1935 m., baigęs Sedos progimnaziją, mokslus tęsė Telšių gimnazijoje. Čia bičiulio paskatintas parašė pirmuosius eilėraščius. Praėjus dar dvejiems metams Vytautas sukūrė pirmąją “Viziją”, kuri vėliau tapo garsiojo ciklo įžanga. Gimnazijoje visuomet būdavo susikaupęs, į kažką įsigilinęs, minties ir proto žmogus. Gal todėl neturėjo labai artimų draugų. Pagaliau ar reikia? Viename laiške V.Mačernis rašo: “Aš esu didelis svajotojas ir fantastas. Vizija - tai mano praeitis, dabartis ir ateitis. Be jų aš nieko ir nenoriu...”

1939 m. rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Studijavo anglų k. ir literatūrą. 1940 m. persikėlė į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1941 m. metė anglistiką, perėjo į filosofiją, kurią studijavo iki pat universiteto uždarymo 1943 m. Vokiečiams uždarius Vilniaus universitetą, V.Mačernis grįžo į tėviškę ir gyveno iki 1944 m. Bolševikų armijoms artėjant, V.Mačernis nusprendė trauktis į Vakarus, ir, 24-erių tesulaukęs, žuvo nuo patrankos sviedinio skeveldros prie Žemaičių Kalvarijos 1944 m. spalio 7 d. Palaidotas Šarnelėje.

V.Mačernio kūryba - didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija.

Pasiteiravimui: silute@teatras.info; +370 682 11371

Panašios naujienos