Teisės aktai

  • Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa (pridedama)

  • LR profesionaliojo scenos meno įstatymas (pridedama)

  • Kultūros ministro įsakymas „Dėl nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo,nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos pavyzdinės formos bei praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formos patvirtinimo“ (pridedama)

  • Kultūros ministro įsakymas „Dėl konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ (pridedama)

  • Kultūros ministro įsakymas "Dėl juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (pridedama)

 

Teisinė informacija

echo(''); echo('');