2020-03-18

Monospektaklio ŠVYTIS repeticijos įrašas

Mieli mūsų žiūrovai,
 
kad dienos neprailgtų, rengiamės parodyti teatro spektaklių įrašus virtualioje erdvėja. Tikimės, kad juos stebėti galėsite jau šioje savaitėje. Pradžiai siūlome mono spektaklio "Švytis", pagal V. Mačernio vizijas, repeticijos įrašą (aktorius V. Paldauskas, režisierius S. Paciukas), kurį stebėti galite Šilutės kamerinio dramos teatro facebook paskyroje: https://www.facebook.com/silutes.teatras

Režisierius Sergėjus Paciukas

Muzika, garso dizainas ir  režisierius Antanas Jasenka.

Vaidina Vygantas Paldauskas

Spektaklio trukmė 60min.

Premjera: 2015 m.

Savo prozos kūriniuose: Aš atnešiau jums saulės patekėjimą  (1939), Ramybės bankas  (1940), Tuštybė  (1942) V. Mačernis daugiau gilinasi ne į realistinę aplinką ar realistines detales, o į filosofinę žmogaus egzistencijos prasmę. V. Mačernis klausė visų klausimų ir ieškojo visų atsakymų šioje žemėje. Pažinimo troškulys buvo jo laimė ir prakeikimas.

V. Mačernis - vienas pačių reikšmingiausių savo kartos poetų. Gimė 1921m. birželio 5 d. Šarnelėje, netoli Žemaičių Kalvarijos. 1935 m., baigęs Sedos progimnaziją, mokslus tęsė Telšių gimnazijoje. Čia bičiulio paskatintas parašė pirmuosius eilėraščius. Praėjus dar dvejiems metams Vytautas sukūrė pirmąją “Viziją”, kuri vėliau tapo garsiojo ciklo įžanga. Gimnazijoje visuomet būdavo susikaupęs, į kažką įsigilinęs, minties ir proto žmogus. Gal todėl neturėjo labai artimų draugų. Pagaliau ar reikia? Viename laiške V.Mačernis rašo: “Aš esu didelis svajotojas ir fantastas. Vizija - tai mano praeitis, dabartis ir ateitis. Be jų aš nieko ir nenoriu...”

1939 m. rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Studijavo anglų k. ir literatūrą. 1940 m. persikėlė į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1941 m. metė anglistiką, perėjo į filosofiją, kurią studijavo iki pat universiteto uždarymo 1943 m. Vokiečiams uždarius Vilniaus universitetą, V.Mačernis grįžo į tėviškę ir gyveno iki 1944 m. Bolševikų armijoms artėjant, V.Mačernis nusprendė trauktis į Vakarus, ir, 24-erių sulaukęs, žuvo nuo patrankos sviedinio skeveldros prie Žemaičių Kalvarijos 1944 m. spalio 7 d. Palaidotas Šarnelėje.

V.Mačernio kūryba - didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija.

Dėl koronaviruso atšaukti Šilutės kamerinio dramos teatro spektakliai iki kovo 30 d. Apgailestaujame, kad mūsų susitikimas atidedamas, bet tikimės, kad vėl susibūrus, nusivilti neteks :)
Iškilus klausimams kreipkitės tel. 8 682 11371 arba elektroniniu paštu: silute@teatras.info

Panašios naujienos